Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel Mevr. Wagner, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 20 april 2

Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel

Mevr. Wagner, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 20 april...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT