Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 25 mai 2023

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 15/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179037/CO/3040000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179038/CO/3390200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179039/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179040/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET VLAAMSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179041/CO/3390100.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179042/CO/1270000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179043/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/04/2023, neergelegd op 06/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179044/CO/3180200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 11/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023.

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179045/CO/3190100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- toepassingsgebied :

- Administratief bedienden en opvoeders internaten

- niet van toepassing op :

- Hogescholen

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179353/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- niet van toepassing op :

- Administratief bedienden en opvoeders internaten

- Hogescholen

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179354/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- niet van toepassing op :

- Hogescholen

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179355/CO/1520100.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 21/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- onderwerp : Deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179356/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen die gemiddeld 20 of meer werknemers tewerkstellen

- onderwerp : Recht op deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179357/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- onderwerp : Recht op de deconnectie

- geldigheidsduur : m.i.v. 17/04/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179358/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/03/2023, neergelegd op 21/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- onderwerp : Verlenging van sommige bepalingen uit het akkoord van sociale vrede 2021-2022

- verlenging van overeenkomst nummer 171248 van 08/12/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 179359/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/03/2023, neergelegd op 23/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023.

- toepassingsgebied :

- sector van de Belgische dagbladen

- onderwerp : Wijziging van de CAO van 18/10/2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers

- wijziging van overeenkomst nummer 085853 van 18/10/2007

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 179360/CO/1300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT