Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 12 septembre 2022

Artikel M.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 16/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (stelsel 33/20)

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174546/CO/1020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 16/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174547/CO/1020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 16/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Tewerkstelling van de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174548/CO/1020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 16/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Loopbaanvoorbereidingstraining

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174549/CO/1020100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 17/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (Stelsel 33/20)

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174550/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 17/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 40 jaar beroepsverleden

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174551/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/05/2022, neergelegd op 17/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174552/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/06/2022, neergelegd op 16/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Statuut van de vakbondsafvaardiging

- vervanging van overeenkomst nummer 080335 van 20/06/2006

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174553/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2022, neergelegd op 01/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- toepassingsgebied :

- sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

- niet van toepassing op :

- Ondernemingen die tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren

- onderwerp : Tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2023

- registratienummer : 174554/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/04/2022, neergelegd op 25/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

- niet van toepassing op :

- Ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren

- onderwerp : Sectoraal systeem ecocheques

- vervanging van overeenkomst nummer 123960 van 14/04/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174555/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/04/2022, neergelegd op 25/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Tijdelijke werkloosheid "Coronavirus"

- geldigheidsduur : van 01/04/2022 tot 30/06/2022

- registratienummer : 174556/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/04/2022, neergelegd op 25/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "Coronavirus"

- uitvoering van overeenkomst nummer 162728 van 14/12/2020

- geldigheidsduur : van 01/04/2022 tot 30/06/2022

- registratienummer : 174557/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/04/2022, neergelegd op 25/05/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2022

- geldigheidsduur : van 01/04/2022 tot 30/06/2022

- registratienummer : 174558/CO/2090000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden

- vervanging van overeenkomst nummer 158304 van 22/04/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174559/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Transportkosten

- vervanging van overeenkomst nummer 141296 van 25/08/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174560/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerkosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers

- vervanging van overeenkomst nummer 141298 van 25/08/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174561/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Terugbetaling van de vervoerkosten mbt de verplaatsingen gedaan op vraag van de klanten voor boodschappen voor het huishouden

- vervanging van overeenkomst nummer 141297 van 25/08/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174562/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174563/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 174564/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - lange loopbaan

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 174565/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Stelsel zwaar beroep 35 jaar

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 174566/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Stelsel zwaar beroep 33 jaar, nachtarbeid of arbeidsongeschiktheid bouwsector

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 174567/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

- vervanging van overeenkomst nummer 158310 van 22/04/2020

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 174568/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/06/2022, neergelegd op 24/06/2022 en geregistreerd op 24/08/2022.

- onderwerp : Rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het 'Sociaal fonds voor de Dienstencheques'

- uitvoering van overeenkomst nummer 078445 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT