Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 5 août 2022

Artikel M.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 07/12/2021 en geregistreerd op 15/07/2022.

- onderwerp : Wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds

- uitvoering van overeenkomst nummer 094262 van 18/06/2009

- uitvoering van overeenkomst nummer 104911 van 16/06/2011

- uitvoering van overeenkomst nummer 110210 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 142814 van 06/10/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 167262 van 26/07/2021

- vervanging van overeenkomst nummer 167005 van 26/07/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174137/CO/1490200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/02/2022, neergelegd op 25/02/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- onderwerp : Werkbaar werk en instroom

- vervanging van overeenkomst nummer 167262 van 26/07/2021

- geldigheidsduur : van 01/12/2021 tot 30/06/2023, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 174138/CO/1490200.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/03/2022, neergelegd op 29/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid (2023-2024) - Arbeiders

- vervanging van overeenkomst nummer 169251 van 25/11/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 174139/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2022, neergelegd op 29/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- onderwerp : Vaststelling van de banksluitingsdagen en vervanging van de feestdagen

- uitvoering van overeenkomst nummer 004827 van 17/02/1977

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2025

- registratienummer : 174140/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen die beantwoorden aan het criterium van het aantal werknemers dat vereist is voor de oprichting van een C.P.B.W. en voor zover er onder deze werknemers ten minste 20 arbeiders zijn

- onderwerp : Statuut van de syndicale afvaardiging "arbeiders"

- vervanging van overeenkomst nummer 120779 van 31/01/2014

- geldigheidsduur : van 23/03/2022 tot 22/03/2026, met verlengingsbeding

- registratienummer : 174141/CO/1190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Maatwerkbedrijven erkend door het Departement Werk en Sociale Economie

- onderwerp : Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling

- vervanging van overeenkomst nummer 154949 van 17/09/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174142/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Beschutte werkplaatsen

- Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders die niet worden gevat door de cao van 21/11/1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling

- onderwerp : Eindejaarspremie

- vervanging van overeenkomst nummer 150925 van 22/01/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174143/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Doelgroepwerknemers van de sociale werkplaatsen

- onderwerp : Verhoging van de eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen

- vervanging van overeenkomst nummer 150924 van 22/01/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174144/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Beschutte werkplaatsen

- onderwerp : Werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling

- uitvoering van overeenkomst nummer 074126 van 02/02/2005

- vervanging van overeenkomst nummer 152039 van 21/05/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174145/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Sociale werkplaatsen

- onderwerp : Bijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen

- wijziging van overeenkomst nummer 161283 van 15/09/2020

- geldigheidsduur : van 01/07/2022 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174146/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers georganiseerd in de maatwerkbedrijven erkend door het Departement Werk en Sociale Economie

- onderwerp : Oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de maatwerkbedrijven" en vaststelling van haar statuten

- vervanging van overeenkomst nummer 113014 van 27/11/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174147/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Beschutte werkplaatsen

- onderwerp : Woonwerkverkeer in de beschutte werkplaatsen

- uitvoering van overeenkomst nummer 151392 van 23/04/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 163905 van 25/02/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174148/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/03/2022, neergelegd op 30/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- onderwerp : Structureel thuiswerk/telewerk

- geldigheidsduur : m.i.v. 21/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174149/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/03/2022, neergelegd op 31/03/2022 en geregistreerd op 15/07/2022.

- toepassingsgebied :

- Arbeiders en arbeidsters aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027

- Interimkrachten

- niet van toepassing op :

- Leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035

- Leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden aangegeven worden met werknemerskengetal 015 maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT