Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 27 juin 2022

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2021, neergelegd op 01/06/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01)

- Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03)

- Ondernemingen die voorzien in een of meerdere aanvullende pensioenstelsel(s) die van toepassing is/zijn op alle arbeiders die zij tewerkstellen (behalve studenten en leerlingen), en minstens gelijkwaardig aan het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- onderwerp : Wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds

- vervanging van overeenkomst nummer 162320 van 21/10/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 31/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173399/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2021, neergelegd op 01/06/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Ondernemingen die uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- Ondernemingen waarvan de arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03)

- onderwerp : Wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds

- vervanging van overeenkomst nummer 162317 van 21/10/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 31/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173400/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2021, neergelegd op 01/06/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (120.01)

- Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (120.03)

- onderwerp : Vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- vervanging van overeenkomst nummer 162319 van 21/10/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 22/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173401/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2021, neergelegd op 01/06/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Ondernemingen waarvan de arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03)

- onderwerp : Vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- vervanging van overeenkomst nummer 162316 van 21/10/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 22/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173402/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/10/2021, neergelegd op 26/11/2021 en geregistreerd op 14/06/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 173403/CO/2200000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EDELE METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden

- onderwerp : Wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds

- vervanging van overeenkomst nummer 154765 van 19/09/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 31/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173404/CO/1490300.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid uit de provincie West-Vlaanderen

- onderwerp : Provinciaal Akkoord 2021-2023 voor de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen

- vervanging van overeenkomst nummer 155880 van 22/10/2019

- geldigheidsduur : van 01/04/2021 tot 31/03/2023, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 173405/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Inrichtingen en diensten waarvoor een specifieke cao werd gesloten

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden

- vervanging van overeenkomst nummer 157218 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173406/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

- vervanging van overeenkomst nummer 157217 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173407/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Tandprothese

- onderwerp : Vormingsproject tot verpleegkundigen

- uitvoering van overeenkomst nummer 151116 van 11/02/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 163738 van 08/02/2021

- geldigheidsduur : van 10/01/2022 tot 30/09/2026

- registratienummer : 173408/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Tandprothese

- onderwerp : Opleidingsproject zorgkundige

- uitvoering van overeenkomst nummer 151116 van 11/02/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 163739 van 08/02/2021

- geldigheidsduur : van 10/01/2022 tot 30/09/2025

- registratienummer : 173409/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 14/06/2022.

- niet van toepassing op :

- Tandprothese

- onderwerp : Vormingsproject #kiesvoordezorg

- uitvoering van overeenkomst nummer 151116 van 11/02/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 164556 van 25/03/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2026

- registratienummer : 173410/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Vervoerkosten

- uitvoering van overeenkomst nummer 046476 van 01/09/1997

- uitvoering van overeenkomst nummer 151392 van 23/04/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 152184 van 28/05/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 156825 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173451/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Loopbaanverlof

- vervanging van overeenkomst nummer 132050 van 07/12/2015

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173452/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Sectorale minimumlonen vanaf 1 januari 2022

- wijziging van overeenkomst nummer 167051 van 12/07/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/06/2022

- registratienummer : 173453/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Individueel opleidingsrecht

- vervanging van overeenkomst nummer 153165 van 05/07/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173454/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Gewaarborgde minimum maandwedde vanaf 1 januari 2022

- vervanging van overeenkomst nummer 166267 van 12/07/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173455/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/02/2022, neergelegd op 22/03/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Klein verlet

- uitvoering van overeenkomst nummer 050148 van 10/02/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 053436 van 17/11/1999

- vervanging van overeenkomst nummer 112622 van 03/12/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173456/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/02/2022, neergelegd op 22/03/2022 en geregistreerd op 17/06/2022.

- onderwerp : Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen: tijdelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT