Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 20 mai 2022

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/12/2021, neergelegd op 12/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- niet van toepassing op :

- Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

- onderwerp : Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172391/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/11/2021, neergelegd op 29/11/2021 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 156945 van 13/11/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172392/CO/3200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/12/2021, neergelegd op 12/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

- niet van toepassing op :

- Sector van de ondernemingen van de metaalverwerking

- onderwerp : Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 2021-2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172393/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Recht op uitkeringen bij landingsbaan 2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172394/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Recht op uitkeringen bij landingsbaan 2023

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172395/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Landingsbanen zonder uitkeringen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172396/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet met motief

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172397/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Aanvullende vergoeding bij stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172398/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep 33 jaar, lange loopbaan en SWT medisch redenen

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172399/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep 35

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172400/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2022

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172401/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172402/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Anciënniteitsverlof

- vervanging van overeenkomst nummer 084217 van 27/06/2007

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172403/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Uitzendarbeid en het gebruik van dagcontracten

- vervanging van overeenkomst nummer 142411 van 27/09/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172404/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Terugbetaling van de parkingkosten NMBS

- geldigheidsduur : van 01/12/2021 tot 31/01/2022

- registratienummer : 172405/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Regionale aanmoedigingspremies

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172406/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Voortzetting van het Fonds voor vorming

- wijziging van overeenkomst nummer 022612 van 22/03/1989

- vervanging van overeenkomst nummer 154424 van 17/09/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172407/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Werkbaar werk

- uitvoering van overeenkomst nummer 168661 van 16/11/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172408/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Vervoer

- uitvoering van overeenkomst nummer 151392 van 23/04/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 163521 van 19/01/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172409/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Kunststofverwerkende ondernemingen die gelegen zijn in de provincie Limburg

- onderwerp : Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel kunststofverwerkende nijverheid provincie Limburg

- uitvoering van overeenkomst nummer 087319 van 12/02/2008

- vervanging van overeenkomst nummer 155915 van 22/10/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 156736 van 22/10/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172410/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Recht op uitkeringen bij landingsbaan 2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172411/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Recht op uitkeringen bij landingsbaan 2023

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172412/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Landingsbaan zonder uitkeringen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172413/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet met motief

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172414/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op 04/05/2022.

- onderwerp : Aanvullende vergoeding bij stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172415/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 17/01/2022 en geregistreerd op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT