Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 12 mai 2022

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/12/2021, neergelegd op 06/04/2022 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Sectorale verlofdagen en het kort verzuim

- vervanging van overeenkomst nummer 152893 van 01/07/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172213/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/11/2021, neergelegd op 07/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Regeling van de gedeeltelijke werkloosheid

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172214/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/12/2021, neergelegd op 08/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv

- uitvoering van overeenkomst nummer 000002 van 29/09/1969

- annulatie van overeenkomst nummer 166262 van 08/07/2021

- annulatie van overeenkomst nummer 167817 van 14/10/2021

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172215/CO/1240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Overuren

- uitvoering van overeenkomst nummer 151393 van 23/04/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 171523 van 02/12/2021

- geldigheidsduur : van 01/12/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172216/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 16/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- Huisarbeiders inbegrepen

- onderwerp : Landingsbanen 2023

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172217/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 16/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- Huisarbeiders inbegrepen

- onderwerp : Landingsbanen 2021-2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172218/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 18/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- Huisarbeiders inbegrepen

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar

- uitvoering van overeenkomst nummer 001200 van 09/03/1972

- uitvoering van overeenkomst nummer 114505 van 28/03/2013

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 30/06/2023, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172219/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 16/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- huisarbeiders inbegrepen

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172220/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 16/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- huisarbeiders inbegrepen

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepast beschikbaarheid 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172221/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/12/2021, neergelegd op 16/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- Uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7,1° van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

- Uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7,3° van genoemde wet van 24 juli 1987, die door de uitzendbureaus worden tewerkgesteld

- niet van toepassing op :

- Studenten uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage

- onderwerp : Pensioenpremie voor de uitzendkrachten

- vervanging van overeenkomst nummer 167544 van 22/09/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 172222/CO/3220000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2021, neergelegd op 20/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Verhoging van de interne overurengrens en van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust

- vervanging van overeenkomst nummer 155974 van 13/11/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172223/CO/1000000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2021, neergelegd op 20/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet 2021-2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172224/CO/1000000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2021, neergelegd op 20/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 172225/CO/1000000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/12/2021, neergelegd op 20/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar - 33 jaar loopbaan

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 157045 van 25/11/2019

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172226/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/11/2021, neergelegd op 20/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- Bedienden bedoeld in de cao van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor de bedienden

- onderwerp : Protocol van sectoraal akkoord 2021-2022

- verlenging van overeenkomst nummer 153982 van 03/09/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172227/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR TOERISTISCHE ATTRACTIES

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172228/CO/3330000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 26/04/2022.

- toepassingsgebied :

- logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

- onderwerp : Sociaal akkoord 2021-2022 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 01/04/2023

- registratienummer : 172229/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT