Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 16 septembre 2021

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/06/2021, neergelegd op 19/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Tijdelijke werkloosheid Coronavirus

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/09/2021

- registratienummer : 166557/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2021, neergelegd op 27/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Lonen, loontoeslagen en premies

- verlenging van overeenkomst nummer 155558 van 25/10/2019

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2021

- registratienummer : 166558/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2021, neergelegd op 27/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler

- wijziging van overeenkomst nummer 162707 van 03/12/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 166559/CO/1210000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2021, neergelegd op 28/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Syndicale premie

- vervanging van overeenkomst nummer 027259 van 15/04/1991

- geldigheidsduur : m.i.v. 08/07/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 166560/CO/3190100.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2021, neergelegd op 28/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Vorming en tewerkstelling

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2021

- registratienummer : 166561/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2021, neergelegd op 28/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Tijdskrediet en loopbaanvermindering

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2021

- registratienummer : 166562/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2021, neergelegd op 28/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- onderwerp : Sociale vrede 2019-2020

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2021

- registratienummer : 166563/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/06/2021, neergelegd op 30/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- niet van toepassing op :

- Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

- vervanging van overeenkomst nummer 164562 van 16/03/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 166564/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/06/2021, neergelegd op 30/07/2021 en geregistreerd op 18/08/2021.

- toepassingsgebied :

- Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT