Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, van March 31, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/01/2021, neergelegd op 11/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- onderwerp : Aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus

- uitvoering van overeenkomst nummer 141282 van 21/06/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 154419 van 17/09/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/03/2021

- registratienummer : 163520/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/01/2021, neergelegd op 11/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- onderwerp : Vervoer van de werknemers

- uitvoering van overeenkomst nummer 151392 van 23/04/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 157047 van 19/11/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 163521/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/01/2021, neergelegd op 11/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- onderwerp : Vervoer van de werknemers

- uitvoering van overeenkomst nummer 151392 van 23/04/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 163522/CO/2070000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET WEGVERVOER EN DE LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2021, neergelegd op 11/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- onderwerp : Tijdskrediet en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 30/06/2021, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 163523/CO/1400300.

PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2021, neergelegd op 08/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- onderwerp : Verbetering van de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronapandemie

- wijziging van overeenkomst nummer 096980 van 03/12/2009

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/03/2021

- registratienummer : 163524/CO/3140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/01/2021, neergelegd op 15/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Inrichtingen die onderworpen zijn aan de wet betreffende de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen,...

-... forensische psychiatrische centra, thuisverpleging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, medisch-pediatrische centra, wijkgezondheidscentra,...

-...revalidatiecentra waarvoor het Verzekeringscomité van het Riziv, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, met toepassing van art 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14/7/1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van art 5, § 1, I, 5°, van de bijzondere wet van 8/8/1980 tot hervorming

- onderwerp : Consumptiecheques

- geldigheidsduur : van 01/01/2020 tot 31/12/2021, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 163525/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/01/2021, neergelegd op 15/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een Gdienst(revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in art 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,...

-... rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen,...

-... revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van art 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14/7/94, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van art 5, § 1, I, 5° van de bijzondere

- die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : Vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2021

- uitvoering van overeenkomst nummer 149441 van 12/11/2018

- geldigheidsduur : m.i.v. 11/01/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 163526/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/01/2021, neergelegd op 15/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers van de Brusselse bicommunautaire inrichtingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten overeenkomstig de K.B.'s van 09.03.2003, 15.09.2006 en 24.10.2012 tot oprichting van P.C. 330

- onderwerp : Statuut van de vakbondsafvaardiging

- wijziging van overeenkomst nummer 135341 van 14/12/2015

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 163527/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/01/2021, neergelegd op 17/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- niet van toepassing op :

- Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- onderwerp : Tijdkrediet en loopbaanvermindering

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 126894 van 27/04/2015

- uitvoering van overeenkomst nummer 137275 van 20/12/2016

- uitvoering van overeenkomst nummer 145212 van 29/01/2018

- wijziging van overeenkomst nummer 151194 van 06/03/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 161360 van 07/10/2020

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 163528/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/01/2021, neergelegd op 15/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers die thuisverpleging organiseren en/of coördineren

- Mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel die als loontrekkende tewerkgesteld zijn in de sector thuisverpleging

- onderwerp : Mobiele werknemer in de sector thuisverpleging

- wijziging van overeenkomst nummer 105790 van 13/07/2011

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 163529/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/01/2021, neergelegd op 16/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers en werknemers van de sectoren opgenomen in het kadaster van de Brusselse non-profitakkoorden 2018-2019 die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : Covidpremie

- geldigheidsduur : van 01/01/2020 tot 30/06/2021

- registratienummer : 163530/CO/3320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/01/2021, neergelegd op 16/02/2021 en geregistreerd op 04/03/2021.

- toepassingsgebied :

- Categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT