Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, van December 18, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/10/2018, neergelegd op 12/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het 'Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid'

- uitvoering van overeenkomst nummer 001240 van 12/04/1972

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2019

- registratienummer : 149041/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/11/2018, neergelegd op 13/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- toepassingsgebied :

- alsook de uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter beschikking stellen van bouwbedrijven

- onderwerp : vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv

- uitvoering van overeenkomst nummer 072150 van 03/06/2004

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2019

- registratienummer : 149042/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/11/2018, neergelegd op 13/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- toepassingsgebied :

- de werkgevers en werknemers gekend onder het RSZ-kengetal 186 en die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 26/07/1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventie vrijwaring van het concurrentievermogen

- onderwerp : invulling van de loonnorm 2017-2018 voor de visveilingen

- uitvoering van overeenkomst nummer 138662 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149043/CO/1430000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2004, neergelegd op 13/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : dekking in geval van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

- uitvoering van overeenkomst nummer 078431 van 02/07/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2003, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149044/CO/3280300.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/11/2018, neergelegd op 13/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- niet van toepassing op :

- werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en elke onderneming die op datum van de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst reeds over en CAO betreffende devorming van risicogroepen beschikt

- zie artikel 1, §§ 2 en 3

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen : bijdrage en wijze van inning

- uitvoering van overeenkomst nummer 142864 van 07/11/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2020

- registratienummer : 149045/CO/3370000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/10/2018, neergelegd op 12/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging

- wijziging van overeenkomst nummer 139308 van 27/04/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 08/10/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149046/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/10/2018, neergelegd op 12/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- verlenging van overeenkomst nummer 120958 van 25/04/2014

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2020

- registratienummer : 149047/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/10/2018, neergelegd op 12/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de Orthopedische Technologieën

- uitvoering van overeenkomst nummer 120957 van 25/04/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149048/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/10/2018, neergelegd op 22/10/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : bedrag van de bijdrage aan het 'Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid'

- uitvoering van overeenkomst nummer 105184 van 01/07/2011

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2019

- registratienummer : 149049/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/10/2018, neergelegd op 30/10/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : wijziging van de cao van 30/08/2017 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel - vervanging van artikel 11

- wijziging van overeenkomst nummer 142117 van 30/08/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149050/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/11/2018, neergelegd op 08/11/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds

- uitvoering van overeenkomst nummer 095868 van 07/09/2009

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 30/06/2019

- registratienummer : 149051/CO/2260000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/10/2018, neergelegd op 31/10/2018 en geregistreerd op 22/11/2018.

- onderwerp : loonvoorwaarden

- uitvoering van overeenkomst nummer 092235 van 20/02/2009

- vervanging van overeenkomst nummer 143423 van 25/10/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, met verlengingsbeding

- registratienummer : 149052/CO/1020200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2018, neergelegd op 19/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : syndicale premie

- vervanging van overeenkomst nummer 131255 van 02/12/2015

- geldigheidsduur : m.i.v. 31/03/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149216/CO/1060200.

PARITAIR COMITE VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/11/2018, neergelegd op 22/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : coördinatie houdende de wijzigingen van de statuten van het Sociaal waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149217/CO/1090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2018, neergelegd op 19/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : medisch attest voor personen die rechtstreeks contact komen met levensmiddelen

- vervanging van overeenkomst nummer 143018 van 11/10/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 13/11/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149218/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/11/2018, neergelegd op 16/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : koppeling van de bezoldigingen aan het afgevlakte gezondheidsindex

- vervanging van overeenkomst nummer 059034 van 15/06/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149219/CO/1210000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/11/2018, neergelegd op 22/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : syndicale premie 2018

- uitvoering van overeenkomst nummer 142862 van 27/09/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2018 tot 31/12/2018

- registratienummer : 149220/CO/1490100.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/11/2018, neergelegd op 20/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ

- wijziging van overeenkomst nummer 126639 van 01/04/2015

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 30/06/2019

- registratienummer : 149221/CO/2000000.

PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/11/2018, neergelegd op 22/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : nieuwe arbeidsregelingen

- wijziging van overeenkomst nummer 102428 van 15/10/2010

- geldigheidsduur : m.i.v. 16/11/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149222/CO/2270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/11/2018, neergelegd op 21/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- onderwerp : bevordering van duurzame tewerkstelling

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 149223/CO/2270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/11/2018, neergelegd op 21/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- toepassingsgebied :

- inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid

- onderwerp : vorming en bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2019 tot 31/12/2020

- registratienummer : 149224/CO/3190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/11/2018, neergelegd op 21/11/2018 en geregistreerd op 28/11/2018.

- toepassingsgebied :

- inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten - toevoeging

- wijziging van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT