Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, van 25 april 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/02/2018, neergelegd op 13/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomité voor de vlasbereiding

- paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- onderwerp : werkkledij

- wijziging van overeenkomst nummer 087963 van 28/09/2007

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 145672/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/03/2018, neergelegd op 12/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 145673/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 16/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- toepassingsgebied :

- PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS

- personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027

- niet van toepassing op :

- leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 MET werknemerskengetal 035

- leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015

- onderwerp : voortgezette opleiding - financiële tussenkomst SFAL

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2019, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 145674/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/03/2018, neergelegd op 15/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : outplacement, sectorale tewerkstellingscel en informatie-oriëntatie

- uitvoering van overeenkomst nummer 063401 van 10/07/2002

- geldigheidsduur : van 01/07/2017 tot 30/06/2019

- registratienummer : 145675/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 19/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- toepassingsgebied :

- logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

- onderwerp : sociaal programmatie-akkoord 01/10/2017 - 31/03/2019 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

- geldigheidsduur : van 01/10/2017 tot 31/03/2019

- registratienummer : 145676/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 19/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : alcohol- en drugsbeleid - steunpunt veiligheid

- geldigheidsduur : m.i.v. 15/03/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 145677/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 19/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- toepassingsgebied :

- de vaklui

- onderwerp : sociaal programmatie-akkoord 01/10/2017 - 31/03/2019 voor de vaklui

- geldigheidsduur : van 01/10/2017 tot 31/03/2019

- registratienummer : 145678/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 19/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- toepassingsgebied :

- havenarbeiders

- onderwerp : sociaal programmatie-akkoord 01/10/2017 - 31/03/2019 voor de havenarbeiders

- geldigheidsduur : van 01/10/2017 tot 31/03/2019

- registratienummer : 145679/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2018, neergelegd op 19/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : codex voor havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

- opheffing van overeenkomst nummer 138103 van 15/12/2016

- geldigheidsduur : m.i.v. 15/03/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 145680/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FILMPRODUCTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/12/2017, neergelegd op 22/12/2017 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : opleiding

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 145681/CO/3030100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/03/2018, neergelegd op 12/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- vervanging van overeenkomst nummer 141600 van 21/08/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2017, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 145682/CO/3200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/03/2018, neergelegd op 21/03/2018 en geregistreerd op 29/03/2018.

- toepassingsgebied :

- organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van inschrijving bij de RSZ enkel op de Nederlandse taalrol

- onderwerp : tijdskrediet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT