Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 20 décembre 2002

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/11/2002, neergelegd op 22/11/2002 en geregistreerd op 11/12/2002.

- onderwerp : ploegvergoeding

- wijziging van overeenkomst nummer 060024 van 04/07/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2001, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64736/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/10/2002, neergelegd op 22/11/2002 en geregistreerd op 11/12/2002.

- onderwerp : coˆrdinatie van de statuten van het Gemeenschappelijk Fonds

- wijziging van overeenkomst nummer 058659 van 11/05/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64737/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/10/2002, neergelegd op 21/11/2002 en geregistreerd op 11/12/2002.

- onderwerp : wijziging van de statuten van het sociaal waarborgfonds

- wijziging van overeenkomst nummer 005709 van 19/04/1979

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64738/CO/2150000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/11/2002, neergelegd op 19/11/2002 en geregistreerd op 11/12/2002.

- toepassingsgebied :

- erkend door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door het Waals Gewest of door de " Dienststelle f¸r Personen mit Behinderung "

- onderwerp : de verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64739/CO/3270000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/09/2002, neergelegd op 14/10/2002 en geregistreerd op 11/12/2002.

- toepassingsgebied :

- instellingen en diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- niet van toepassing op :

- diensten voor thuiszorg en rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Bicommunautair intersectoraal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT