Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 22 octobre 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2003, neergelegd op 02/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : loonvoorwaarden

- opheffing van overeenkomst nummer 064577 van 05/11/2002

- vernietiging van overeenkomst nummer 064579 van 05/11/2002

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67848/CO/3110000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : akte houdende handtekeningen van de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten : 67850 67861 et 67984 67987

- registratienummer : 67849/CS/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : uurlonen

- vervanging van overeenkomst nummer 060020 van 04/07/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67850/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : loonvorming

- vervanging van overeenkomst nummer 060021 van 04/07/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 067850 van 08/07/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67851/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : eindejaarspremie

- vervanging van overeenkomst nummer 060022 van 04/07/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/12/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67852/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : financile bijdrage in de vervoerkosten

- vervanging van overeenkomst nummer 027100 van 12/03/1991

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67853/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : brugpensioen na ontslag

- cordinatie van voorgaande akte nummer 053153 van 26/07/1999

- verlenging van overeenkomst nummer 053153 van 26/07/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/07/2003 tot 30/06/2005

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 67854/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 58 jaar

- cordinatie van voorgaande akte nummer 053167 van 26/07/1999

- verlenging van overeenkomst nummer 053167 van 26/07/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/07/2003 tot 30/06/2005

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67855/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : brugpensioen ploegenarbeid

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67856/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67857/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : flexibiliteit

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/07/2003 tot 30/06/2005

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67858/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : carensdag

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : van 01/07/2003 tot 30/06/2005, behoudens andersluidende bepalingen

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67859/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering

- vervanging van overeenkomst nummer 059597 van 10/10/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67860/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 03/10/2003.

- onderwerp : meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 14/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67861/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en geregistreerd op 13/10/2003.

- onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging

- vervanging van overeenkomst nummer 060030 van 04/07/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 067888 van 4/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67984/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2003, neergelegd op 23/07/2003 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT