Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 2 octobre 2003

Artikel M. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2003, neergelegd op 04/07/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid

- coördinatie van voorgaande akte nummer 006101 van 04/12/1979

- opheffing van overeenkomst nummer 063365 van 16/04/2002

- uitvoering van overeenkomst nummer 066580 van 15/05/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67438/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2003, neergelegd op 08/07/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : collectieve arbeidsovereenkomst 2003-2004 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij

- verlenging van overeenkomst nummer 065521 van 19/07/2002

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, met verlengingsbeding

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67439/CO/3280100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- ondernemingen die hiermede op hun niveau instemmen, hetzij onder de vorm van een CAO hetzij onder de vorm van een toetredingsakte tot deze sectorale CAO

- onderwerp : brugpensioen op 56 jaar

- uitvoering van overeenkomst nummer 066192 van 21/03/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67440/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies, vastgesteld door dit Paritair Comité

- onderwerp : syndicale vorming

- vervanging van overeenkomst nummer 059107 van 10/07/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67441/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : protocol akkoord 2003-2004

- uitvoering van overeenkomst nummer 046031 van 17/07/1997

- wijziging van overeenkomst nummer 062134 van 17/12/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 061405 van 17/12/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 061406 van 17/12/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, behoudens andersluidende bepalingen

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : neen

- registratienummer : 67442/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67443/CO/1270000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : werkzekerheid

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 14/09/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67444/CO/3060000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- niet van toepassing op :

- ondernemingen van de FEE en RTD betreffende de eindejaarspremie (art. 3.4)

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten

- uitvoering van overeenkomst nummer 057503 van 18/10/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 054440 van 18/10/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 054441 van 18/10/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 054442 van 18/10/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 054443 van 18/10/1999

- uitvoering van overeenkomst nummer 054444 van 18/10/1999

- opheffing van overeenkomst nummer 063373 van 23/04/2002

- uitvoering van overeenkomst nummer. van 24/06/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer. van 24/06/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67445/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2003, neergelegd op 30/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2004, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67446/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 19/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

- uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3°, van wet van 24 juli 1987, die door deze uitzendbureaus worden tewerkgesteld

- onderwerp : oprichting van een Fonds voor vorming van uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67447/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 19/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten

- opheffing van overeenkomst nummer 060876 van 10/12/2001

- vervanging van overeenkomst nummer 060876 van 10/12/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer. van 16/06/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 067449 van 16/06/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67448/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 19/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1°, van wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

- uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3°, van wet van 24 juli 1987, die door deze uitzendbureaus worden tewerkgesteld

- niet van toepassing op :

- H. II niet van toepassing op technische of economisch werkloze uitzendkrachten in dienst van een uitzendbedrijf in het kader van PC 124

- onderwerp : sociale voordelen

- opheffing van overeenkomst nummer 060750 van 10/12/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, met opzeggingsbeding

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67449/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 19/06/2003 en geregistreerd op 11/09/2003.

- toepassingsgebied :

- uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1°, van Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT