Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 9 avril 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/01/2003, neergelegd op 13/01/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- toepassingsgebied :

bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 betreffende de functieclassificatie voor de bedienden;

- onderwerp : verlenging van sommige bepalingen;

- wijziging van overeenkomst nummer 057999 van 31/05/2001;

- verlenging van overeenkomst nummer 061398 van 17/12/2001;

- verlenging van overeenkomst nummer 061408 van 17/12/2001;

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee;

- registratienummer : 65799/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2002, neergelegd op 03/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- toepassingsgebied :

door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk;

- onderwerp : eindejaarspremie;

- geldigheidsduur : miv 01/01/2002, voor onbepaalde duur;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65800/CO/3290000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/02/2003, neergelegd op 18/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

- geldigheidsduur : miv 01/01/2003, voor onbepaalde duur;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65801/CO/3030300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/02/2003, neergelegd op 18/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 58 jaar;

- geldigheidsduur : van 01/07/2003 tot 30/06/2005;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65802/CO/3030300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2003, neergelegd op 18/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- toepassingsgebied :

arbeider en bediende van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM);

- onderwerp : brugpensioen;

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65803/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2003, neergelegd op 18/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- toepassingsgebied :

personeel van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM);

- onderwerp : regeling van aanvullende vergoeding van sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties;

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, met opzeggingsbeding;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65804/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/02/2003, neergelegd op 11/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- onderwerp : verlenging nationaal akkoord 2001-2002;

- wijziging van overeenkomst nummer 060365 van 28/05/2001;

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

- registratienummer : 65805/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/02/2003, neergelegd op 11/02/2003 en geregistreerd op 28/03/2003.

- niet van toepassing op :

ondernemingen dewelke aangesloten zijn bij de Federatie van de Elektriciteit en Elektronica (FEE) of bij de Beroepsvereniging van de Radio- en Televisiedistributie (RTD);

- onderwerp : buitengewone bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid;

- wijziging van overeenkomst nummer 064922 van 08/10/2002;

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/03/2003;

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja;

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT