Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 6 mars 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/12/2002, neergelegd op 17/12/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ

- uitvoering van overeenkomst nummer 065448 van 17/12/2002

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65447/CO/3130000.

PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/12/2002, neergelegd op 17/12/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- vervanging van overeenkomst nummer 055837 van 16/10/2000

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65448/CO/3130000.

PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/12/2002, neergelegd op 17/12/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- apothekers en apothekeressen

- niet van toepassing op :

- vertrouwenspersoneel in de zin van het koninklijk besluit van 10.02.65

- onderwerp : arbeidsduur

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65449/CO/3130000.

PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/12/2002, neergelegd op 17/12/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 58 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65450/CO/3130000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LEERLOOIERIJ EN DE HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/10/2002, neergelegd op 08/10/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- ondernemingen van de handel in ruwe huiden en vellen

- onderwerp : financile bijdrage in de vervoerkosten

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65451/CO/1280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2002, neergelegd op 20/12/2002 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : vervanging van de feestdag van 01/11/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65452/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 56 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65453/CO/3050200.

PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/01/2003, neergelegd op 03/02/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- onderwerp : brugpensioenen

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65454/CO/1360000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- de diensten voor thuisverpleging

- onderwerp : bevordering van de tewerkstelling

- vervanging van overeenkomst nummer 049003 van 18/06/1998

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65455/CO/3050200.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2002, neergelegd op 21/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65456/CO/3190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen

- onderwerp : ontbinding en vereffening FBZ "Fonds Sociale Maribel voor de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen"

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot op heden onbepaalde datum

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65457/CO/3050200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- diensten voor thuisverzorging

- onderwerp : ontbinding en vereffening van het Fonds voor Bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Maribel voor de Thuiszorg"

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot op heden onbepaalde datum

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65458/CO/3050200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- niet van toepassing op :

- rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen

- diensten voor thuisverpleging

- onderwerp : ontbinding en vereffening FBZ "Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten"

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot op heden onbepaalde datum

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65459/CO/3050200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- gelegen in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- niet van toepassing op :

- autonome revalidatiecentra

- diensten voor thuisverpleging

- rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen

- kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige

- onderwerp : ontbinding en vereffening FBZ "Fonds Maribel social pour les tablissements et les services de sant"

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot op heden onbepaalde datum

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65460/CO/3050200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige

- gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : ontbinding en vereffening FBZ "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen"

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot op heden onbepaalde datum

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65461/CO/3050200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 28/01/2003 en geregistreerd op 18/02/2003.

- toepassingsgebied :

- kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige

- Franstalige en Duitstalige, gelegen in het Waals Gewest of in het Brussels...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT