Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 28 février 2003

Artikel M. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 21/01/2003 en geregistreerd op 07/02/2003.

- onderwerp : halftijds brugpensioen

- wijziging van overeenkomst nummer 063925 van 05/03/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, met opzeggingsbeding

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65364/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2002, neergelegd op 21/01/2003 en geregistreerd op 07/02/2003.

- onderwerp : toekenning van een eindejaarstoelage

- wijziging van overeenkomst nummer 035660 van 01/03/1994

- geldigheidsduur : m.i.v. 16/12/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65365/CO/3190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 21/01/2003 en geregistreerd op 07/02/2003.

- onderwerp : beroepsopleiding van risicogroepen

- wijziging van overeenkomst nummer 063927 van 15/11/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65366/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 16/01/2003 en geregistreerd op 07/02/2003.

- toepassingsgebied :

sector van de Belgische dagbladen

- onderwerp : brugpensioen

- verlenging van overeenkomst nummer 058527 van 21/06/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65367/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 16/01/2003 en geregistreerd op 07/02/2003.

- toepassingsgebied :

. Paritair Comit voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, met uitsluiting van de sector van de Belgische dagbladen

- onderwerp : overuren

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65368/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 16/01/2003 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT