Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 13 février 2003

Artikel M. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVEZIEKENHUIZEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/12/2002, neergelegd op 15/01/2003 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : onderhandelingsperiode over de nieuwe arbeidsregelingen

- geldigheidsduur : van 25/10/2002 tot 24/04/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 65119/CO/3050100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVEZIEKENHUIZEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/12/2002, neergelegd op 15/01/2003 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 56 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65120/CO/3050100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/12/2002, neergelegd op 16/12/2002 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : storting in 2003-2004 van bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 65121/CO/3010500.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/11/2002, neergelegd op 06/12/2002 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten

- vervanging van overeenkomst nummer 051612 van 04/06/1999

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65122/CO/1390000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/01/2003, neergelegd op 06/01/2003 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002

- verlenging van overeenkomst nummer 057918 van 11/06/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65123/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/12/2002, neergelegd op 08/01/2003 en geregistreerd op 23/01/2003.

- onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid

- wijziging van overeenkomst nummer 060876 van 10/12/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 04/12/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT