22 JANUARI 2003. - Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 22 janvier 2003

Artikel M. NATIONALE ARBEIDSRAAD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 06/01/2003 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : CAO 17vicies quinquies tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997 en nr. 17vicies quater van 19 december 2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64992/CO/3000000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/12/2002, neergelegd op 06/01/2003 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : CAO 46terdecies tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 46sexies van 9 januari 1995, nr. 46septies van 25 april 1995 en nr. 46duodecies van 19 december 2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64993/CO/3000000.

COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2001, neergelegd op 28/06/2001 en geregistreerd op 09/01/2003.1,- toepassingsgebied :

- subsector van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01)

- " Ouvrier(re)s occup(e)s dans un rgime de travail temps plein en excution d'un contrat de travail "

- onderwerp : halftijds brugpensioen op 56 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2001 tot 31/12/2002

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64994/CO/1200000.

COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/02/2002, neergelegd op 12/03/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : toekenning maaltijdcheques

- wijziging van overeenkomst nummer 055298 van 20/01/2000

- geldigheidsduur : van 19/02/2002 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64995/CO/3240000.

COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2002, neergelegd op 03/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : tijdskrediet

- wijziging van overeenkomst nummer 057918 van 11/06/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2001, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64996/CO/2090000.

COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2002, neergelegd op 03/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : verlenging van sommige bepalingen

- verlenging van overeenkomst nummer 058400 van 19/06/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 058396 van 19/06/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 058397 van 19/06/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 061231 van 21/01/2002

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 64997/CO/1050000.

COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2002, neergelegd op 03/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : behoud normaal loon voor afwezigheiddagen n.a.v. bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten

- geldigheidsduur : m.i.v. 03/12/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64998/CO/1050000.

SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/09/2002, neergelegd op 04/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : buitengewone bijdrage voor de vier kwartalen 2003 aan het Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven

- uitvoering van overeenkomst nummer 030951 van 17/12/1991

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64999/CO/1420200.

AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/11/2002, neergelegd op 04/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : wijziging van de CAO van 25 april 2001, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000

- wijziging van overeenkomst nummer 057342 van 25/04/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2002 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 65000/CO/2180000.

COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2002, neergelegd op 09/12/2002 en geregistreerd op 09/01/2003.

- onderwerp : brugpensioen

- verlenging van overeenkomst nummer 054529 van 23/02/2000

- geldigheidsduur : van 01/01/2002 tot 31/12/2002

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT