Personeel. - Aanwijzing als Nederlandstalig tweetalig adjunct van de Franstalige directeur-generaal Justitiehuizen Bij besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 22 november 2007 wordt de he

Personeel. - Aanwijzing als Nederlandstalig tweetalig adjunct

van de Franstalige directeur-generaal Justitiehuizen

Bij besluit van de voorzitter van het DirectiecomitÈ van 22 november 2007 wordt de heer Jacques Matthys, adviseur bekleed met de graad van adviseur-generaal in overtal, geboren te Gent op 11 december 1953, aangewezen als Nederlandstalig tweetalig adjunct van de Franstalige directeur-generaal van Justitiehuizen, met ingang van 1 september 2007.

Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT