Leefmilieu, Natuur en Energie Ruilverkaveling Het besluit van 3 mei 2011 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende de vervanging van sommige leden van coördi

Ruilverkaveling

Het besluit van 3 mei 2011 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende de vervanging van sommige leden van coördinatiecommissies en ruilverkavelingscomités bepaalt :

- De heer Roeland Librecht, districtsverantwoordelijke Waterbeleid van de provincie Antwerpen, wordt benoemd tot effectief lid van de ruilverkavelingscomités Merksplas en Zondereigen, ter vervanging van Mevr. Ilse Van den Broeck.

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT