Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011 is de heer Norman, F., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot Ridder in de Leopo

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011 is de heer Norman, F., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT