Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : - De heer VAN DE WALLE Rik (Gent, 21 juli 1970

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

- De heer VAN DE WALLE Rik (Gent, 21 juli 1970), hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2010

- De heer VINGERHOETS Guy (Deurne, 1 mei 1961), docent aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

§ 2. Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :

- De heer BRYS Hendrik (Gent, 22 april 1944), leraar aan het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2010

- De heer DEPREZ Julien (Eernegem, 6 mei 1945), leraar aan het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2005

- De heer FAICT Jean-Pierre (De Panne, 24 september 1945), leraar aan het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2005

- De heer DESCAMPS Patrick (Gent, 18 januari 1952), directeur van de Bollekensschool in Gent

Ranginneming : 15 november 2001

- Mevr. EERDEKENS Viviane (Bree, 17 december 1960), lerares aan het Klein Seminarie in Roeselare

Ranginneming : 15 november 2010

- Mevr. FRAEYMAN Ria (Beernem, 20 juli 1950), lerares aan het Buitengewoon Secundair Onderwijs Ten Dries in Nevele

Ranginneming : 8 april 2010

- De heer VAN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT