Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2022 Koninklijk besluit van 1 mei 2022. Orde van Leopold II Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer

Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2022

Koninklijk besluit van 1 mei 2022.

Orde van Leopold II

Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II :

De heer :

VANSINTJAN, Peter, directeur generaal bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II :

De heren :

DE PAUW, Dirk, adviseur bij het Departement

LEBICHOT, Xavier, adviseur bij het Departement

Mevrouw :

MEEUWS, Kim, adviseur bij het Departement.

Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II :

De heren :

GRUMIAUX, Philippe, technisch deskundige bij het Departement

MACHARIS, Roald, technisch deskundige bij het Departement

NEDERGEDAELD, Bernard, administratief deskundige bij het Departement

Mevrouw :

OORTS, Christel, technisch deskundige bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II :

De heren :

MOERMAN, Johnny, technisch deskundige bij het Departement

OTTENBOURGS, Bruno, technisch deskundige bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT