Nationale Orden. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt het koninklijk besluit van 5 mei 2022 waarbij eervolle onderscheidingen in de Nationale orden werden toegekend aan de

Nationale Orden. - Intrekking

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt het koninklijk besluit van 5 mei 2022 waarbij eervolle onderscheidingen in de Nationale orden werden toegekend aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingetrokken voor :

- De heer VANDEURZEN Maarten

- De heer VAN DEN CRUYCE Luc

- Mevrouw VANHASTEL Ann

- Mevrouw CROUGHS Marleen

- De heer LAUWENS Robert.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT