Nationale Orden Eretekens in de Kroonorde Koninklijk besluit van 9 december 2021 : Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heren : DE POTTER Alfons

Nationale Orden Eretekens in de Kroonorde

Koninklijk besluit van 9 december 2021 :

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde :

De heren :

DE POTTER Alfons, Sectretaris-generaal van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België

DEXTERS Johan, Ondervoorzitter van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België.

Mevrouw :

MINNEN Annick...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT