Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer Pierre VANDERNOOT

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend:

LEOPOLDSORDE

Grootofficier

De heer Pierre VANDERNOOT, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2018.

Commandeur

De heer Pierre JIRIKOFF, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Ridder

De heer Serge DEVILLE, Chef-technicus-elektricien bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

Mevrouw Catherine MANTEAU, Assistent-coördinator bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

Mevrouw Geneviève POLET, Eerstaanwezend secretaresse bij de Kamer Van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2021

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

KROONORDE

Grootofficier

De heer Luc CAMBIER, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019.

Commandeur

De heer Vincent DECA, Eerste directieraad bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Officier

De heer André SALGADO FANEGA, Eerste redacteur BV, met ingang van 15 november 2020.

Gouden Palmen

Mevrouw Johanne GEETS, Kelner bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

ORDE VAN LEOPOLD II

Grootofficier

Mevrouw Véronique DE SMEDT, Bestuursdirecteur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Commandeur

De heer Liêm DANG-DUY, Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

De heer André GRENACS, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Officier

Mevrouw Anne TOSTAIN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT