Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 september 2020 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron (André) Alen

 
GRATIS UITTREKSEL

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 25 september 2020 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron (André) Alen, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 25 september 2020 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Luc Lavrysen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Bij koninklijke besluiten van 22 april 2020 en 22 november 2020, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechter, griffiers en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof:

Leopoldsorde

Grootofficier

de heer Frank Meersschaut, griffier (8 april 2020);

de heer Pierre-Yves Dutilleux, griffier (15 november 2020, als houder van deze nieuwe onderscheiding).

Ridder

de heer Stijn Devleesschauwer, eerste attaché (8 april 2020);

Mevr. Aneth Quinaux, eerste attaché (8 april 2020).

Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde

Ridder

Mevr. Marie-Françoise Deloge, adjunct-secretaris (15 november 2020).

Orde van Leopold II

Grootofficier

de heer Michel Pâques, rechter (8 april 2020).

Ridder

Mevr. Vanessa Gérendal, eerste documentair deskundige (8 april 2020);

de heer Jan Van den Eeckhout, eerste ICT-deskundige (8 april 2020) ;

de heer Daniël Meirlaen, eerste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT