Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen., de 23 novembre 2005

Artikel M. Bepaalde artikelen van de "OfficiÎle Verzameling van de tarieven, Bundel I, Algemene Voorwaarden voor het vervoer van reizigers, begeleide bagage en voor andere prestaties in binnenlands verkeer'' werden aangepast. Tevens verschijnt er een bijvoegsel aan de ''OfficiÎle Verzameling van de tarieven, Bundel II''. Deze wijzigingen zijn het voorwerp van een :

9e bijvoegsel van Bundel I op 11 december 2005 : art. 37. ''Biljet Zaventem N Brussel-Nationaal-Luchthaven'' : afgeschaft

3e bijvoegsel van Bundel II op 11 december 2005.

Deze documenten kunnen gratis geraadpleegd worden in de stations, in de inlichtingenkantoren en kunnen gratis gedownload worden op www.nmbs.be

Om per post de Bundel en eventuele bijlage(n) te ontvangen, volstaat het een bestelbon aan te vragen :

per fax op het nummer 02-528 82...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT