Nationale Arbeidsraad. - Personeel. - Verlenging van aanstelling van de functie van adjunct-secretaris Bij ministerieel besluit van 25 april 2023 wordt de heer Jan Steenlant verlengd met het

Nationale Arbeidsraad. - Personeel. - Verlenging van aanstelling van de functie van adjunct-secretaris

Bij ministerieel besluit van 25 april 2023 wordt de heer Jan Steenlant verlengd met het uitoefenen van de tijdelijke opdracht van adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad, en dit voor 8 maanden, van 1 mei tot 31 december 2023.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT