Nationale arbeidsraad. - Nationale Orden Uitbreiding van 8 april 2023. Koninklijk besluit van 16 april 2023 Orde van Leopold II Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold

Nationale arbeidsraad. - Nationale Orden

Uitbreiding van 8 april 2023.

Koninklijk besluit van 16 april 2023

Orde van Leopold II

Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II:

De heer:

BELLAGAMBA Andrea, Adviseur bij de Nationale Arbeidsraad

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT