Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2021

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, wordt de heer Glenn DIRICKX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT