Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, wordt de heer Marc LANNOY

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, wordt de heer Marc LANNOY, rijksambtenaar bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in de klasse SW1 met de titel van assistent eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 01 juli 2021.

De heer Marc LANNOY mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van assistent eershalve te voeren

Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT