Rechtbank van eerste aanleg te Namen Mevr. Matagne, M.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 februari 20

Rechtbank van eerste aanleg te Namen

Mevr. Matagne, M.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT