Goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en deze van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 worden de statuten van het «

Goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en deze van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 worden de statuten van het « Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds », onderlinge verzekeringsvereniging, en deze van het « Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars », vereniging zonder winstoogmerk, waarvan beide maatschappelijke zetels gevestigd zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT