2 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra voor morele dienstverlening van de Centraal Vrijzinnige Raad

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 181, ß 2, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiÎ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiÎle en financiÎle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid op de artikelen 4 en 69;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad;

Gelet op het schrijven van 26 april 2006 waarbij de instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad van de provincie van Henegouwen en de Centrale Vrijzinnige Raad de erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening te Doornik vragen en gelet op het gunstig advies van 19 april 2007 van het Provinciecollege van Henegouwen;

Gelet op het schrijven van 30 mei 2005 waarbij de Franstalige instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de Centrale Vrijzinnige Raad de erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening te Brussel vragen en gelet op het gunstig advies van 21 juni 2007 van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het schrijven van 29 november 2006 waarbij de instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad van de provincie Vlaams-Brabant en de Centrale Vrijzinnige Raad de erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening te Tienen vragen en gelet op het gunstig advies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT