Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Kim Moreau tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Kim Moreau tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2010.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de Mevr. Hilde De Wagter tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT