10 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de 'Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne' (Koninklijke Commissie voor monumenten, landschappen en opgravingen van het Waalse Gewest)

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008 betreffende de structuur, de opdrachten en de werking van de "Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne";

Op de voordracht van de Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium,

Besluit :

Enig artikel. De heer Robert TOLLET wordt benoemd tot voorzitter van de "Commission royale des monuments, sites et fouilles".

Benoemingen voor :

A. De gewestelijke kamer :

  1. Afdeling Monumenten :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT