Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-2001 en tekstbijwerking tot 19-01-2007)., de 18 octobre 2001

(opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2006 GEPUBL. OP 24-11-2006(GEWIJZIGDE ART. : 1;2)BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-12-2004 GEPUBL. OP 24-12-2004(GEWIJZIGD ART. : 4)BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-2004 GEPUBL. OP 16-08-2004(GEWIJZIGDE ART. : 4;7;10;11;14;15;20;21;24;26;)(GEWIJZIGD ART. : 27)BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT