Mobiliteit en Openbare Werken Wegen. - Onteigeningen. - Algemeen nut. - Aankondiging openbaar onderzoek MERKSPLAS : Krachtens het besluit van 7 maart 2022 heeft de Vlaamse minister

Wegen. - Onteigeningen. - Algemeen nut. - Aankondiging openbaar onderzoek

MERKSPLAS : Krachtens het besluit van 7 maart 2022 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van een fietspad Steenweg op Weelde te Merksplas voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 1 juni 2023 tot en met 1 juli 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas - inzage op afspraak te maken via telefonisch contact 014/63.94.00 of via info@merksplas.be.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT