Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de volgende wijziging van een vestigingseenheid goedgekeurd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool : 2560

Erkenningsdatum rijschool : 11/09/2007

Maatschappelijke zetel rijschool : Ardooise Rijschool, Polenplein 29 bus 2 te 8850 Ardooie

Commerciële naam rijschool : Ardooise Rijschool

Datum wijziging adres maatschappelijke zetel: 29/10/2019

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid : 2560/01

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid : 29/10/2019

Adres administratief lokaal: Polenplein 29 bus 2 te 8850 Ardooie

Adres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT