Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken de volgende intrekkingen van erkenningen goedgekeurd:

Schrapping van de erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2873

Erkenningsdatum rijschool: 29/09/2022

Maatschappelijke zetel rijschool: King rijschool bv Turnhoutsebaan 66 2100 Antwerpen

Commerciële naam rijschool : King rijschool ( KBO 0783539670)

Directeur: Singh Kewal

Datum schrapping: 23/06/2023

Schrapping exploitatievergunningen van vestigingseenheden van de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2873/01

Datum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT