Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de volgende erkenning en exploitatievergunning van een nieuwe rijschool afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2877

Erkenningsdatum rijschool: 14/04/2023

KBO nummer van de onderneming: 0439097917

Commerciële naam rijschool: Rijschool Keolis Drivers Academy

Directeur: Thijs John

Exploitatievergunning van vestigingseenheid en oefenterrein voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2877/01

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid en oefenterrein: 14/04/2023

Adres administratief lokaal: Roosveld 2126, 3400 Landen

Nummer en adres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT