Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de volgende exploitatievergunning van een vestigingseenheid en een oefenterrein geschrapt:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool : 2675

Maatschappelijke zetel rijschool : Rijschool Cepicam, Waterloosesteenweg 727 te 1180 Ukkel

Commerciële naam rijschool : Rijschool Cepicam

Schrapping exploitatievergunningen van een vestigingseenheid voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid : 2675/04

Datum exploitatievergunning van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT