Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigenBij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:Erkenning van de rijschoolErkenningsnummer rijschool : 2839Erkenningsdatum rijschool : 24/04/2019Naam van de rechtspersoon: Durel bvbaJuridische vorm: BVBACommerciële naam rijschool : Rijschool DurelOndernemingsnummer van de aanvrager: 0505959522Directeur : Savas IkizExploitatievergunningen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT