Mobiliteit en Openbare Werken Bekendmaking Openbaar Onderzoek Onteigeningen Dendermonde: krachtens het besluit van 12 juni 2019 heeft de Vlaamse minister

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Onteigeningen

Dendermonde: krachtens het besluit van 12 juni 2019 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, het onteigeningsplan voor de herinrichting van het kruispunt N406 x N47 x N17 Mechelsepoort voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen van 5 december 2022 tot en met 4 januari 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage in het Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT