Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer - Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen Herzele: krachtens het besluit van 2 november 2021 heeft de Vlaamse

Agentschap Wegen en Verkeer - Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen

Herzele: krachtens het besluit van 2 november 2021 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan voor de bouw van een fietsbrug over de N42 ter hoogte van Schonenberg voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 27 maart 2023 tot en met 26 april 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Herzele, Markt 20, 9550 Herzele.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT