Mobiliteit en Openbare Werken AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK complex project PLAN B-K 'Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen' Op 26

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK complex project PLAN B-K "Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen"Op 26 januari 2024 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit van het complex project `Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen' (kortweg PLAN B-K) vastgesteld. Dit project heeft als doelstelling te onderzoeken welke toekomst het volledige kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als vernieuwde waterweg voor goederenvervoer. Het complex project heeft betrekking op het grondgebied van Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem.Graag kennen we uw mening over het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek (incl. MER). Dit willen wij doen door middel van een openbaar onderzoek dat loopt van 8 april 2024 tot en met 14 juni 2024. Volgende documenten liggen ter inzage:• het ontwerp voorkeursbesluit;• de ontwerp onderzoeksrapporten en haar synthesenota;• de beslissing van het Team Omgevingseffecten over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen en de aanvullende richtlijnennota.U kunt bovenstaande documenten raadplegen:• Op de volgende websites:- www.planbk.be- www.omgeving.vlaanderen.be/complexe-projecten• Bij de betrokken steden en gemeenten:- Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk- Stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT