23 JUNI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 9 juli 1875 op de trams, meer bepaald artikel 11;

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, in het bijzonder artikel 31;

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder op artikel 18bis;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, in het bijzonder op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 3, 12°, van de Wegcode betreffende de personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement;

Overwegende dat het personeelsverloop binnen de MIVB een actualisering van deze lijst noodzaakt;

Op voorstel van de Minister van Openbare Werken en Vervoer;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement wordt de tabel vervangen door onderstaande

Direction générale - Algemene Directie :AUQUIER, BaudouinFDELBROUCFDELVOSAL, BenoîtFDOCHY, ChristianFEVENEPOEL, Jacques NFLAUSCH, AlainFLAUWERS, KrisN Direction Bus - Directie Bus :ABTS, JohanNAFW-ALLAH, AbdelFAHALLAL, NordineFAHALLY, YoussefFAKALAY, NordineFALKORTOBI, ZouhirFBAECK, ThierryNBARTOLONI, CarloFBELMEHIDI, MohamedFBELMIR, BrahimFBEN AISSA, MohammedFBEN ALI, MohamedFBENMESSAOUD, AbdelhafidNBEN TAHER, Mohamed SaïdFBENTHAMI, RachidFBOUAZZA, AbdelhaqFBOUDOUASEL, HoussienFBULINCKX, DanielFCATTEEUW, MichaëlFCAUWELIER, EddyNCHIBANI, DrissFCHUIAKH, AbdelilahFCOMER, StéphaneNCOOREMAN, JohanNCOPPENS, Jean-PierreNDA SILVA-PEDRAS, FranciscoFDE BOECK, HenriFDE TOBEL, RonnyNDE TRIFT, PierrotNDE VOLDER, MarcelFDE WILDE, PierreFDEBACKER...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT