9 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996,

Besluit :

Artikel 1. Wordt erkend in de commissie der landbouwcoöperaties, met ingang van 1 oktober 2002, de volgende coöperatieve vennootschap :

2013 L.M.O s.c.r.i.s, à Bende - Durbuy;

Art. 2. Wordt erkend in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT